Jdi na obsah Jdi na menu
 


U Tomáškova lomu 2013

Dne 8.6.2013 byl osazen kříž na vyhlídku nad Tomáškův lom. 

GPS: 49.9276939N, 14.1423642E

Fotografie ve fotogalerii tady

Tento kříž je dalším v pořadí, který jsem umístil do krajiny. Oproti všem předchozím se liší nejen v použitém materiálu, ale hlavně tím, že doposud jsem umísťoval kříže jen do krajiny, kde byly v minulosti, ale časem zanikly. Tento první a asi jediný jsem umístil na zcela nové místo, kde historicky nikdy umístěn nebyl.

Pohnutky, které mne vedly k jeho umístění: Tuto vyhlídku jsem míval rád a často jsem na ni před asi patnácti lety chodil. Minulý rok jsem zjistil, že cesta na vyhlídku již zcela zarostla a tak jsem se rozhodl ji obnovit. Jednoho krásného brzkého sobotního květnového rána jsem se vypravil v cca 5 hodin na prořezávání a prostříhávání. Za pomoci pily, pákových nůžek jsem se po šesti hodinách prostříhal až k vyhlídce. Nutno dodat, že jsem na místě zažil nádherné svítání, „štěkot jelena“ i setkání, ze kterého mi až zamrazilo. Narazil jsem totiž v nejhustším místě porostu na pelech, ve kterém byla malá selátka divokého prasete. A protože, kde jsou selátka, bývá i maminka, tak jsem se radši klidil a šel stříhat cestu z druhé strany. Když jsem se znovu dostříhal až k „hnízdu“ tak selátka už byla pryč.
Ruce jsem měl celé seškrábané a plné trní, lokty od nůžek bolavé a v rukou třes, když jsem mohl spočinout na vyhlídce a kochat se nádhernou krajinou pode mnou. A v ten čas mne napadlo, že na toto místo by se velmi hodil kříž.
Kříž menší, skromný, v přírodní barvě i z přírodního materiálu. Takový, který by nenarušoval ráz krajiny, ale umocňoval její krásu a velikost a propůjčil místu další rozměr. Myšlenku jsem se jal realizovat a uvést ji do života. Připravil jsem si ze starých profilů patku a tu za pomoci svého bratra osadil do mezery skalního výchozu. Ohobloval trámy, připravil čep, kříž sesadil a natřel.
Den D nastal 8. 6. 2013, kdy jsem opět za pomoci svého bratra kříž osadil do patky. Krajina se válela v ranní mlze a člověk si mohl jen domýšlet, že pod skálou se dere korytem rozvodněná Berounka. Říkal jsem si, že je to trochu symbolické vzpřímit kříž i za těch 5 obětí povodní, které si rozbouřené živly toho roku vybraly. Odcházel jsem z tohoto místa s pocitem dobře vykonané práce. Na osazení kříže jsem měl jen samé pozitivní reakce. Mnoho lidí od té doby navštívilo vyhlídku a já si řekl, že mým úkolem bude ji jednou za čas znovu vyčistit.
Jaké bylo mé zklamání, když jsem zjistil, že kříž se nedočkal ani jednoho roku a někdo jej odstranil. Zjistil jsem to 28. 12. 2013. Na místo přes louku vedly stopy od auta a kříž byl odmontován. Nenalezl jsem jej ani zahozen na dně lomu, někdo jej odvezl. Netuším, komu mohl vadit a překážet, kdo vyvinul úsilí zničit to, co jiný vytvořil. Se smutkem v duši jsem chodil a dlouho jsem se nad snažením toho člověka zamýšlel. Tento kříž jsem postavil sobě i druhým pro radost a doufám, že zášť v srdci jednoho člověka znovu nezkazí radost ostatním. Majitelem pozemku je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Že by kříž agentuře vadil?
Kříž chci osadit znovu na místo, protože každá historie někde začíná. Kříže, které jsou v krajině jako pamětníci doby 100, 200 i více let, mají nárok být obnoveny, protože v krajině mají své kořeny, myslím, že je nikdo při vzniku a umístění nevytrhával a okamžitě neničil. Doufal jsem, že smýšlení lidí se už stačilo změnit, že nějakou dobu přeci jen žijeme ve svobodném státě, ale chování tohoto typu mi silně připomíná dobu let padesátých.
Na nový kříž jsem si materiál naloupil hned v lednu a trám jsem nechal vymrznout a proschnout. Na jaře hned jak se jen trochu oteplilo, jsem s vydatnou pomocí mého synka trám ohobloval, znovu vyrobil ozdobný středový šroub a přeměnil jeho tvar v budoucí kříž. Nyní jsem zvolil variantu o něco menšího, avšak tvarově shodného kříže. Opět je natřen zelenou barvou a na místo jsme jej osadili spolu s moji milovanou manželkou v pozdních hodinách dne 12.7.2014,  při západu sluce na jedné straně a východu měsíce v úplňku na straně druhé. Doufám, že tomuto kříži bude dopřáno dívat se do krajiny déle nežli jeho předešlému bratru.