Jdi na obsah Jdi na menu
 


Votivní deska Beroun 2019

Ve dnech 4.-11. září 2019 byla renovována litinová votivní deska manželů Hanikových na vnější zdi kostela sv. Jakuba Většího v Berouně.

zlaceni--1-.jpgFotografie ve fotogalerii tady.
GPS: 49.9639214N, 14.0718831E

Litinová deska na východní straně kostela před presbytářem našeho kostela má letos právě 171 roků. V minulých letech bylo možné nápis na ní přečíst jen velmi obtížně – koroze vítězila nad posledním nátěrem čím dál tím víc. Není divu – deska je umístěna nízko nad zemí a navíc na ni stéká voda z horní nakloněné plochy pod křížem. A tak přestože byla v minulosti již mnohokrát opravována, vyžadovala důkladnou a zároveň citlivou renovaci. 
Trocha historie: Vysoký litinový kříž s pozlaceným Kristem před presbytářem bývá označován jako „konstituční kříž“. Byl vyroben v železárnách v Novém Jáchymově na paměť událostí v roce 1848 a spolu s litinovou deskou ho věnovali manželé Jan a Anna Hanikovi z Berouna za časů důstojného pána P. Vincence Lablera, děkana a vikáře v Berouně. Jan Hanika byl majitelem hostince U Českého dvora, kde se konaly schůze na podporu konstituce a také schůze národní gardy, která v našem městě tehdy vznikla.  Kříž věnovali manželé Hanikovi v roce 1848 jako poděkování, že oni i další ctihodní měšťané města Berouna přestáli revoluční čas toho roku bez úhony na zdraví, cti a majetku.  (S použitím textu L. Fričové z Berounského katolického zpravodaje.)
 
Myšlenku na renovaci desky mi vnukla již před delší dobou rodinná přítelkyně Lidmila Fričová a letos jsem uznal, že mám již technologii i dostatek zkušeností, abych tuto výzvu přijal. Již delší čas mne mrzel stav desky, která je na velmi frekventovaném a výrazném místě berounského náměstí. 
Na začátku července jsem oslovil vikariátního technika pana Pavla Kodrase a v průběhu srpna jsme při místním šetření doladili detaily s památkáři zastoupenými MgA. Magdalénou Součkovou.  Byl navržen technologický postup a požádal jsem o závazné stanovisko. Kladné vyjádření jsem obdržel 20.8.2019 a začal plánovat celou akci. Ta byla časově náročná. Od původního časového plánu jsem se velmi vzdálil. Celkově bylo na desce odpracováno více než 24 hodin čisté práce. Stálo mne to dva dny dovolené, ale myslím, že výsledek stojí za to. 
Práce na desce jsem odvedl vlastními náklady bez nároku na finanční odměnu. Jsem rád, že jsem mohl svou prací přispět k drobnému zlepšení vizuální stránky centra města. 
Děkuji tímto rodině i všem přátelům, kteří mne v mé zálibě podporují.
Pavel Hobza
 
Postup renovace litinové desky na vnější zdi kostela sv. Jakuba Staršího v Berouně.
Deska u presbytáře kostela věnovaná manželi Hanikovými z roku 1848 má rozměr 126x94 cm a je zapuštěná do ostění 12 cm. Lze se domnívat, že byla odlita v knížecí Fürstenberské huti. Počet písmen 265. Stav této desky nebyl uspokojivý. Je umístěna blízko země a trpí jak vodou, která po ní teče z nakloněné roviny nad deskou, tak vodou, která se po dopadu rozstříkne. Zejména ve spodní části byla napadena korozí. Z tohoto důvodu bylo nutné provést bez zbytečných odkladů renovaci nátěru. Původní nátěr byl již z valné části degradován.
 
Pro renovaci byl zvolen tento postup: deska byla natřena podkladovou barvou, následně přetřena povrchovou černou asfaltovou barvou a na ní bylo provedeno zlacení písmen.
detail-zlaceni.jpg
Výroba plastových obložek pro ochranu ostění
Odstranění původních nánosů barev 
Nátěr základní barvou 
Nátěr povrchovou barvou
Zlacení písmen
 
Technologile použitá pro odstranění degradované barvy a očištění desky:
Bylo provedeno pískování křemičitým pískem frakce 0-0,6mm při tlaku vzduchu do 6,5 bar. Tato technologie je velmi šetrná a neabrazivní k litině. Jako podkladová barva byla aplikována bílá s jemným plnidlem na bázi umělých pryskyřic. Vrchní barva černá matná kovářská taktéž na bázi umělých pryskyřic. Zlacení – speciální restaurátorská barva.
Renovace proběhla ve dnech: 
4.9.- 5.9. pískování a nátěr podkladovou barvou
6.9. nátěr povrchovou barvou
10.9. – 11. 9. zlacení písma.
Celková doba práce na desce 24 hodin (nepočítaje přípravy). Většina z toho na kolenou.